Buukkaus

Menetät ostavia asiakkaita joka päivä, kuinka kauan sinulla on vielä varaa odottaa?

Buukkauspalvelumme löytää teille potentiaaliset asiakkaat ja saattaa nämä neuvottelupöytään myyntiedustajienne kanssa. Liidien seulominen potentiaalisten asiakkaiden joukosta ja tapaamisten sopiminen heidän kanssaan tehostaa teidän toimintaanne, koska silloin myyjänne saavat keskittyä siihen, mitä parhaiten osaavat eli myyntityöhön.

Asiakastapaamisten laatu perustuu vilpittömään haluumme saada teille lisää myyntiä. Kampanjoiden valmistelutyöt, kuten tavoitteiden määrittely, kohderyhmien haku ja myyntipuherungon laadinta tehdään huolella yhteistyössä teidän kanssanne. Varsinaisen soittotyön laatu taataan sillä, että buukkarimme ovat aidosti kiinnostuneita asiakkaan tilanteesta, tarpeista ja toiveista.

Aika buukkauksen ja varsinaisen tapaamisen välillä on hedelmällistä maaperää asiakkaan sitouttamisen ja kiinnostuksen lisäämisen näkökulmasta. Kun myyjä ja asiakas ovat jo ennakkoon tutustuneet toisiinsa, niin varsinaisessa tapaamisessa voidaan keskittyä löytämään oikea ratkaisu asiakkaan tarpeeseen. Me raportoimme teille kaikki oleelliset tiedot asiakkaan kanssa käydystä keskustelusta ja tarjoamme käyttöönne ennakkokyselyn, jolla asiakkaan tilannetta kartoitetaan vielä tarkemmin. Tapaaminen ei ala nollasta ja siksi jo ensimmäisellä tapaamisella mahdollista päästä kaupankäynnin ytimeen.

Jatkuva potentiaalisten asiakkaiden kontaktointi varmistaa sen, että myyntiäkin tulee tasaiseen tahtiin. Kun tapaamiset ovat laadukkaita, myyntityö on tehokasta ja kauppa käy!

Lataa opas tästä Ota yhteyttä


Keskity olennaiseen

Liidien seulominen, kontaktointi ja tapaamisten sopiminen on aikaavievää työtä. Anna myyntinne keskittyä olennaiseen eli potentiaalisten asiakkaiden tapaamiseen.


Laatua eikä roiskintaa

Kampanjat valmistellaan aina huolella. Kohderyhmä, tavoitteet ja myyntipuhe suunnitellaan yhdessä jotta tiedämme aidosti asiakkaittenne tarpeet ja toiveet.


Sitouta asiakas heti

Me raportoime teille oleellisen tiedon asiakkaan kanssa käydystä keskustelusta ja tarjoamme käyttöönne ennakkokyselyn jolla asiakkaan tilannetta kartoitetaan vielä tarkemmin, ennen varsinaista tapaamista.