Case Mastracon Oy

Mastracon Oy toimii talousjohtamisen parissa ja on liiketoimintajohtamisen edelläkävijä. Mastracon on kehittänyt yritysjohdon tarpeisiin työkalun nimeltään BusinessRadar, joka on uudenlainen väline aktiiviseen talousjohtamiseen: liiketoiminnan seurantaan, suunnitteluun, ennustamiseen ja raportointiin. Mastraconin asiakkaita ovat suuret yritykset ja konsernit, joissa yritysjohdolla on oltava aina ajantasainen kokonaiskuva yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä.

Mastracon ulkoisti asiakastapaamisten sopimisen Novialle viime maaliskuussa ja yhteistyö on ollut hedelmällistä alusta asti. Mastraconin operatiivinen johtaja Tuomas Salo ja avainasiakaspäällikkö Riikka Luoto ovat saaneet buukkausyhteistyömme tuloksena valmiita tapaamisia potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Uusia asiakkuuksia on syntynyt ja kauppa käy! Novia on saanut Mastraconista aktiivisen kumppanin ja yhdessä buukkauskäytäntöjä on jalostettu entistä parempaan suuntaan.

Nyt Novian ja Mastraconin kumppannuudessa on otettu uusi askel, sillä heidän kanssaan on otettu käyttöön Novian Myyntireaktori. Odotukset ovat korkealla molemmin puolin. Myyntireaktori yhdistää perinteisen telemarkkinoinnin ja nykyaikaisen markkinointiautomatiikan menetelmiä ja näin saadaan parempia tuloksia, nopeammin ja vähemmillä resursseilla.