Markkinoinnin automaatio myynnin tehostamisessa

Novia on omaksunut markkinoinnin automaation osaksi myynnin prosesseja

Markkinoinnin automaatio mahdollistaa toistuvien prosessien tehostamisen, asiakaskontaktien luokittelun ja asiakkaiden kiinnostuksen ylläpidon. Automaatio tukee vahvasti myös myyntityötä – sen avulla kohdennetaan viestit tehokkaammin ja asiakkaan käyttäytymiseen kyetään reagoimaan nopeammin. 

Markkinointiprosessien tehostaminen automaatiojärjestelmän kautta herättää arvokkaita liidejä, joihin me Novialla tartumme perinteisen telemarkkinoinnin keinoin. Myynnin ja markkinoinnin yhteispelistä on valtavasti hyötyä päämiehillemme, sillä kykenemme tavoittamaan heille kaikista merkityksellisimmät asiakkaat.

Miten käytännössä tehostamme myyntiä?

Käytännössä markkinoinnin autiomaatiojärjestelmä mahdollistaa muun muassa sosiaalisen median kampanjat, sähköpostimarkkinoinnin, verkkosivujen analysoinnin työkalut sekä laskeutumissivujen ja ajanvarauskalentereiden rakentamisen. Automaatiojärjestelmän avulla luomme kiinnostavaa sisältöä, toteutamme monipuolisia markkinointikampanjoita ja tarkastelemme niiden konkreettisia tuloksia.

Myynnin kannalta oleellista on erityisesti asiakaskäyttäytymisen analysointi. Asiakkaan oma aktiivisuus lähettää signaalin, johon myyjä pystyy helposti tarttumaan. Signaalien tulee olla kuitenkin oikein tulkittuja ja niihin reagoiminen on oltava oikein ajoitettu. Tässä tärkeässä osassa on toimiva vuorovaikutus markkinoinnin ja myyntikoneiston välillä. Novialla tunnistamme, mitä liidin kanssa on missäkin vaiheessa tehtävä. Jos hetki ei ole oikea, sitoutamme liidin vahvemmin tuotteeseen markkinointitoimenpiteiden kautta.

Henkilökohtainen kontaktointi ja avoin keskustelu asiakkaiden kanssa ovat aina olleet vahvuuksiamme. Ammattitaitoiset myyjämme kykenevät herättämään asiakkaan kiinnostuksen ja sitouttamaan hänet puhelun aikana tuotteeseen tai palveluun. Asiakkaat, jotka eivät ole sillä hetkellä kiinnostuneita, otetaan haltuun aktiivisella viestinnällä. Näiden asiakkaiden kiinnostuksen kasvaessa heistä tulee yhä potentiaalisempia liidejä. 

Novia markkinoinnin automaatio

Mitä lisäarvoa markkinoinnin automaatio luo yhdessä henkilökohtaisen kontaktoinnin kanssa?

  • Kokonaisratkaisun uusasiakashankintaan – koko prosessi kiinnostuksen herättämisestä myynnin klousaamiseen
  • Tasaiseen tahtiin laadukkaita tapaamisia, valmiita kauppoja tai uusia liidejä
  • Ajankohtaista tietoa toimialan markkinoista ja asiakkaiden verkkokäyttäytymisestä
  • Kasvavan asiakasrekisterin
  • Konkreettisia ja mitattavissa olevia tuloksia – palvelumme ei tuota pelkkää analysointia vaativaa dataa vaan suoraan arvokkaita asiakkuuksia

Markkinoinnin automaation keinot yhdistettynä telemarkkinointiin vie Novian tarinaa vahvasti eteenpäin. Tutustu uusasiakashankinnan kokonaisratkaisuumme Myyntireaktoriin ja ota yhteyttä, niin tehostetaan myös teidän myyntiprosesseja.