Työsuhteen ensimmäiset päivät Novialla

Uuteen työhön

Uusi työpaikka, uudet mahdollisuudet, uudet tuulet. Joillekkin Novia on ensimmäinen työpaikka, joillakin on taustalla jo useampia muita työsuhteita ja vuosien työkokemus. Olipa taustalla työkokemusta tai ei, uusi työpaikka on kuitenkin aina uusi työpaikka ja useimpia mietityttää millainen työsuhteen alku on luvassa, kun aloittaa uudessa työssä. No puretaanpa sitä hieman palasiksi, ja katsotaan mitä Novialla ensimmäisiin työpäiviin ja työsuhteen aloitukseen yleensäkin kuuluu.

ensimmäisetpäivät_3
Aloituskoulutuksen tarkoituksena on antaa uusille työntekijöille tarvittavat perustiedot- ja taidot

 

Tutustuminen Noviaan

Ensimmäisen työpäivän alkaessa tuleva esihenkilö ottaa työntekijän vastaan ja ensimmäisten kahvi-, tee- tai vesikupposten saattelemana siirrytään koulutustilaan, jossa aloitetaan työhönperehdytys. Ensimmäisenä tutustutaan Novian arvomaailmaan, toimintatapoihin sekä muihin käytännön asioihin. Myös tulevien palkkamallien sekä työsopimusten läpikäynti hoidetaan heti työsuhteen alkumetreillä.

Mikäli työntekijä aloittaa työnsä meillä Novian toimistolla, käymme tutustumiskierroksen firman tiloissa. Siinä katsotaan mistä mitäkin löytyy ja ketä meillä täällä työskentelee. Tällä tavalla uudellekin työntekijälle tulee tilat ja henkilöt tutuiksi heti alusta pitäen. Mikäli työsuhde starttaa etäkoulutuksella, toimistokierrosta ei toki pystytä samaan malliin tekemään. Aloittava henkilö pääsee tutustumaan työkavereihin yhteisien tiimipalaverien siivittämänä heti ensimmäisistä päivistä lähtien. Siellä kokeneemmat tiimikaverit esittelevät itsensä, joten tiimi tulee tutuksi vaikka töitä tekisikin etänä.

Aloittava henkilö pääsee tutustumaan työkavereihin yhteisien tiimipalaverien siivittämänä heti ensimmäisistä päivistä lähtien

Tuotekoulutus

Kun perehdytys on hoidettu, siirrytäänkin tutustumaan myytävään/buukattavaan tuotteeseen. Vaikka me Novialla teemmekin todella monenlaisia eri kampanjoita, niin aloittavalle työntekijälle katsotaan yksi mahdollisimman sopiva tuote/palvelu, mitä ensimmäisenä aletaan myymään tai buukkaamaan. Tämä on yleensä tullut työntekijän tietouteen jo rekryprosessin aikana ennen työsuhteen alkua, joten tässä vaiheessa ensimmäinen työtehtävä ei enää ole yllätys.

Tuotekoulutuksessa syvennytään kampanjan päämieheen, tuotteisiin ja muuhun oleelliseen. Tärkeintä on, että tuotekoulutuksen jälkeen työntekijällä on tarvittava tuntemus pohjatiedoista, joita hän kampanjassa tarvitsee.

Myyntikoulutus antaa eväät onnistumiseen

Tuotekoulutuksen jälkeen onkin vuorossa se todellinen herkku, kun tutustutaan myynnin saloihin. Meillä Novialla on vuosien varrella muotoutunut tietyt asiat, joiden pohjalle rakennamme työntekijöidemme ammattitaidon. Myyntikoulutuksessa koulutamme yleiset myynnin lainalaisuudet sekä annamme käsityksen, mistä isossa kuvassa myynnissä onkaan kyse. Koulutamme siis myyntiä yleisesti, emmekä pelkästään ensimmäistä projektia silmällä pitäen. Myyntikoulutus antaa hyvät valmiudet ensimmäistä kertaa myyntityöhön tuleville ja toimii hyvänä kertauksena jo myyntiä tehneille ammattilaisille.

Meillä Novialla on vuosien varrella muotoutunut tietyt asiat, joiden pohjalle rakennamme työntekijöidemme ammattitaidon.

Spiikkirunko

Yleisen myyntikoulutuksen jälkeen tutustumme kampanjan spiikkiin. Vaikka meillä onkin jokaisessa kampanjassa valmis spiikkirunko, niin vaalimme aitoa vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Vältämme kaikin keinoin robottimaista monotonisuutta ja kannustamme myyjiämme löytämään oman tyylin ja tavan keskustella asiakkaiden kanssa, niin että myös asiakkaat nauttivat keskustelusta. Väkisinmyyntiä emme harrasta, mutta vahva tahto onnistua, kehittyä ja täyttää tavoitteita kuitenkin ohjaa tekemistämme. Laadusta pidämme huolen,  ja meille on kunnia-asia, että asiakkaat ovat puhelun jälkeen hyvällä mielellä ja kun kauppa sovitaan, niin molemmat osa-puolet  tietävät tarkasti mistä on sovittu.

Spiikkirunko on monille uusille työntekijöille hyvä tuki ja turva työsuhteen alussa. Se auttaa pitämään paketin kasassa, ja toimii ikään kuin myyntikoulutuksen käytännön kertauslistana, jota voi halutessaan aluksi seurata tarkastikkin. Mutta yleensä myyntitulokset alkavat nousta vasta sitten, kun uusi myyjä pääsee irti spiikin katsomisesta, ja pystyy keskustelemaan asiakkaan kanssa täysin omana itsenään, ihminen ihmiselle.

Järjestelmät tutuksi

Teemme soittotyön tietokoneilla, joten soittojärjestelmät vaativat tietenkin oman tarkastelunsa, ennenkuin itse myyntityö voidaan aloittaa. Meillä on käytössä todella helposti opittava soittamiseen ja asiakashallintaan luotu järjestelmä. Käymme tästä olennaisimmat läpi, jotta perustoiminnot ovat tuttuja eikä niiden osalta tulee suuria yllätyksiä töitä tehdessä.

Myynnin harjoittelu

Kun pohjatiedot tärkeimmistä kokonaisuuksista on opiskeltu, niin on aika harjoitella myyntiä. Myynnin käytännön harjoittelu on tärkeää, jotta saadaan hieman tuntumaa ennen kuin soitamme varsinaisille asiakkaille. Ensin myyntiä harjoitellaan spiikkien kanssa koulutustilassa paritreeninä ja sen jälkeen vielä soittopisteellä luurien kanssa. Etänä kouluttautuvat henkilöt soittavat harjoituspuhelut esihenkilöidensä kanssa.

Näiden käytännön harjotteiden tarkoituksena ei ole tarkkailla ja narauttaa aloittavia työntekijöitä epätäydellisistä suoritteista, vaan ennen kaikkea antaa työntekijöille mahdollisuus tunnustella ja sovitella myyntiä omaksi tulkinnakseen ja puheekseen. Ja saada ylipäänsä kokemusta puhelintyöstä kyseisen kampanjan parissa ennen oikeille asiakkaille soittamista. Puheluita harjoitellaan siis Novialla sisäisesti ja sitä tehdään sen verran, että sekä esihenkilö että aloittanut työntekijä itse yhdessä toteavat, että nyt voidaan hypätä oikein asiakkaiden kanssa työskentelyyn.

Myyntityössä kehittyminen on jatkuvaa. Esihenkilö ja tiimi tukevat asioiden oppimista ja oivaltamista.

Ja sitten se oppiminen vasta alkaa…

Kun aloituskoulutus on saatu päätökseen, niin ryhdytään todelliseen työtehtävään, eli kontaktoimaan asiakkaita. Mikään muu ei ole sen parempaa harjoittelemista kuin itse työ. Ja kun keskustelee todellisten asiakkaiden kanssa, saa käsityksen mitä todellisuudessa myyntitilanteissa tapahtuu. Tämä auttaa ymmärtämään missä vaiheessa itse menee oppimisessa. Huomaa ne hetket, joihin homma tyssää eli mitkä ovat vaikeimpia asioita omaksua. Ja ne asiat mitkä sujuu vähän niin kuin luonnostaan erinomaisesti. Kokemusta alkaa kertyä.

Jatkuvaa valmennusta ja kehitystä

Oman tiimin ja esihenkilön tuki on tärkeässä roolissa jatkuvassa kehittymisessä.  Tämän takia pidämmekin päivittäin tiimipalavereita, joissa uudet myyjät pääsevät kuulemaan ja vaihtamaan ajatuksia kokeneempien myyjien kanssa. Esihenkilö puolestaan seuraa myyntitaitojen kehittymistä ja toimii palautteenantajana sekä onnistumisten että kehitettävien asioiden osalta. Varsinkin työsuhteen alkuajat ovat todella intensiivistä uusien asioiden omaksumista, mutta pikkuhiljaa työyhteisön tuen ja myyntitilanteiden tuoman kokemuksen avulla myyntitaidot kehittyvät. Kuitenkin kokeneemmillakin myyjillä perusasioiden kertaaminen ja uuden oppiminen on arkipäivää, joten myyntikin on jatkuvaa oppimista ja kehittymistä.

Ensimmäiset päivät Novialla ovat uusille työntekijöille varmasti jännittäviä, mutta samalla antoisia. Jos mietiskelet olisiko Novia sinulle oikea paikka oppia myyntiä tai kehittyä myyntialan ammattilaisena, niin voit katsoa löytyykö meiltä sinulle sopivia avoimia työtehtäviä tai voit vaikka tutustua novialaisiin, jotka hekin ovat jokainen jossain vaiheessa ensimmäiset työpäivänsä Novialla kokeneet.