Kartoituspalvelu case Dastia-Siivous Oy

Mikä on kartoituspalvelu?

Novian kartoituspalvelu on erinomainen tapa löytää uusia potentiaalisia asiakkaita ja selvittää markkinoiden tilannetta. Kartoituskampanja lähtee liikkeelle siitä, että yhdessä kartoituksen tilaajan eli päämiehen kanssa määritellään, minkälaisesta potentiaalisten asiakkaiden joukosta uusia asiakkaita lähdetään etsimään. Kyseessä voi olla täysin uusi aluevaltaus tai asiakaskuntaa halutaan laajentaa etsimällä uusia asiakkaita, jotka ovat samantyyppisiä kuin nykyiset asiakkaat. Seuraavaksi mietitään, millä kysymyksillä prospekteista saadaan irti juuri sellaista tietoa, mitä päämies tarvitsee. Sen jälkeen perehdytetään kartoittajat riittävässä määrin päämiehen toimintaan ja aloitetaan soittotyö.

Novian ammattitaitoisten kartoittajien puhelut ovat ennemminkin luonnollista ja vuorovaikutteista keskustelua kuin tiukkaa kysymys-vastaus-tykitystä. Kartoituksen aikana kyselyyn vastanneilta pyydetään useimmiten sähköpostiosoite ja puheluiden jälkeen heille lähetetään vielä esitemateriaalia. Silloin prospektille jää myös visuaalinen jälki kartoittajan kanssa käydystä keskustelusta.

Päämies saa säännöllisesti selkeän raportin kartoitetuista prospekteista ja vastaukset kysyttyihin kysymyksiin. Päämiehen tehtäväksi jää kontaktoida erittäin kiinnostuneet prospektit heti, vähän vähemmän kiinnostuneet hieman myöhemmin ja jättää kontaktoimatta ne, jotka eivät osoittautuneet potentiaalisiksi uusiksi asiakkaiksi. Kartoitus säästää aikaa ja tehostaa uusasiakashankintaa, sillä päämies käyttää aikansa vain kiinnostuneiden ja etukäteen kartoitettujen asiakkaiden kontaktointiin.

dastiaDastia-Siivoukselle liidejä ja uusia ideoita

Dastia-Siivous Oy:n kanssa aloitettiin kartoituskampanja syksyllä 2017. Dastia-Siivous on keskikokoinen siivousfirma, joka palvelee valtakunnallisesti yritysasiakkaita asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti. Kampanjan tavoitteena oli löytää uusia asiakkaita tukemaan Dastian liiketoiminnan kasvua. Samalla oli tarkoitus löytää myös uusia ennakkoluulottomiakin ideoita siihen, miten siivousfirma voisi olla entistä monipuolisempi kumppani asiakkaillensa.

Novian hybriditiimin Ellen ja Suvi alkoivat työstää Dastian kartoituskampanjaa ja pääsivätkin nopeasti sisään siivousalan ajatusmaailmaan. Asiakkaiden kanssa tultiin hyvin juttuun ja mielenkiintoisten keskusteluiden lomassa kerättiin tärkeää tietoa Dastian hyödynnettäväksi. Suvin mielestä asiakkaat suhtautuvat kartoituspuheluihin positiivisesti ja kampanjaa on ollut mukava tehdä. Ellen on samaa mieltä ja muistaa myös sanoa, että ahkeralla työnteolla päästään hyviin tuloksiin.

Dastian liiketoimintajohtaja Sampo Lehtinen sai kartoitusvastaukset sovitusti sähköpostiinsa kerran viikossa. Lehtinen yllättyi, siitä kuinka nopeasti kartoituskampanja tuotti kullanarvoista tietoa Dastian toiminnan tueksi. Raportti on todella mielenkiintoista luettavaa ja juuri sitä tietoa mitä liiketoimintamme kaipaa!

On ilo olla mukana Dastian kasvussa ja menestyksessä!

Haluatteko tekin saada myyntiinne kuumia valmiiksi kartoitettuja liidejä? Ota yhteyttä.

Ota yhteyttä