Ulkoistettu buukkauspalvelu laajentaa asiakaskuntaa

Pitkäaikainen buukkausyhteistyö: Novia – Vakuutusvahti

Teemme paljon buukkauskampanjoita asiantuntijaorganisaatioille. Kun nämä omien alojensa expertit ulkoistavat asiakastapaamisten sopimisen meille, vaikuttaa taustalla yleensä kolme syytä. Ulkoistettu buukkauspalvelu ratkaisee kaikki nämä haasteet:

  1. Halutaan tehostaa oman myyntiorganisaation ajankäyttöä ja maksimoida myyjien varsinaiseen myyntityöhön käyttämä aika.
  2. Tavoitellaan kasvua asiakastapaamisten määrään, mikä on suoraan verrannollinen myyntimäärien lisääntymiseen.
  3. Asiantuntijat eivät yleensä pidä buukkaamisesta, vaikka asiakastapaamisissa tekevätkin loistavaa työtä.

Novia Vakuutusvahdin kumppanina – ulkoistettu buukkauspalvelu lisää tunnettuutta

Yksi pitkäaikaisista päämiehistämme on Vakuutusvahti Oy, jonka kanssa yhteistyö on aloitettu vuonna 2016. Vakuutusvahdin asiakkaita ovat yritykset ja ydinosaamista vakuutusyhtiöiden sekä työterveyshuollon palveluiden kilpailutus. Vakuutusvahdin asiakkailla on usein mahdollisuus merkittäviinkin säästöihin.

Vakuutusvahdin tiimi luonnehtii itse omaa toimintamalliansa selkeäksi, yrittäjien toimintaa helpottavaksi ja lisäarvoa tuovaksi, joten se on helppo myydä lyhyellä soitolla asiakkaalle. Vakuutusvahdin tavoitteena on ollut saada buukkausyhteistyön avulla lisättyä omien kontaktiensa määrää ja tehdä yrityksen palvelut paremmin tunnetuiksi ja tähän tavoitteeseen on päästy. Novia on onnistunut tuottamaan merkittävästi uusia toimeksiantoja sekä avannut ovia myös useisiin yrityksiin, joissa palvelu on sovittu toteutettavaksi myöhemmin, sanoo Tapio Kojo Vakuutusvahdilta. Kontaktoidut kohteet on yhdessä tarkasti valittu, jolloin on pystytty kohdentamaan yhteydenotot sopivimpiin ja kannattaviin tapaamisiin.

Sitoutuminen johtaa hyviin tuloksiin

Hyvä ulkoistettu buukkauspalvelu edellyttää aina molemmilta osapuolilta sitoutumista yhteistyöhön. Uuden toimeksiannon alkuvaiheessa on tärkeää, että Novian buukkarit saavat riittävästi tietoa päämiehen tuotteista ja palveluista sekä niistä kilpailueduista, joilla päämies erottuu markkinoilla muista saman alan yrityksistä. Näihin faktoihin perustuen syntyy hyvä runko buukkauspuheluille, eikä soittajalla mene sormi suuhun prospektien esittäessä tiukkoja kysymyksiä.

Vakuutusvahdin tiimin kanssa olemme palaveeranneet moneen otteeseen ja heillä on aina ollut aikaa vastata buukkitiimimme kysymyksiin. Yhdessä pohtimalla on löydetty aina oikeat vastaukset ja hyvät argumentit kerrottaviksi potentiaalisille asiakkaille. Buukkitiimin vetäjänä toimiva Jani Miettunen on tyytyväinen siihen, että Vakuutusvahti panostaa täysillä buukkausyhteistyöhön. “Aina voi soittaa ja kysyä, jos joku asia askarruttaa mieltä.”

Novian buukkitiimin sitoutuminen näkyy tietenkin puhelustatistiikoissa. Kun kampanja on aktiivisimmillaan, buukkarimme soittavat ulos useita satoja puheluita viikossa. Tähän tuskin olisi mahdollisuuksia Vakuutusvahdin myyntiedustajilla itsellään. Tiimin sitoutuminen näkyy myös siinä, että olemme aktiivisia ja oma-aloitteisia kehittämään yhteistyötä. Ehdotamme esimerkiksi uusia kohderyhmiä ja reagoimme aina nopeasti, mikäli tarvitsemme lisätietoa Vakuutusvahdin edustajilta. Emme tyydy keskinkertaiseen tekemiseen, vaan pyrimme koko ajan parempaan.

Vakuutusvahdin tiimin mielestä Novian kanssa on ollut helppo toimia, ja vuoropuhelu yhteistyön aikana on toiminut hyvin. Kaikki informaatio on otettu avoimesti vastaan ja olemme pystyneet varmistamaan laadukkaiden soittojen pysymisen hyvällä tasolla, kuuntelemalla buukkauspuheluiden nauhoitteet. Lisäksi olemme ajoittain keskustelleet suoraan tapaamisia sopivien ihmisten kanssa mahdollisista vaihtoehtoisista lähestymiskulmista ja yhdessä hioneet soittostrategiaa paremmin toimivaksi.

Mikäli harkitset buukkauksen ulkoistamista, ota rohkeasti meihin yhteyttä, niin aloitetaan!