Uuden myyjän polku huippumyyjäksi

Laadukas perehdytys varmistaa onnistumisen myyntityössä

Novialla aloittaa joka vuosi useita työntekijöitä, joilla on vähän tai ei lainkaan aiempaa kokemusta myyntityöstä. Perehdyttäminen uuteen tehtävään on tärkeää, jotta uusi työntekijä pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin sekä osaksi työyhteisöä. Aiempaa kokemusta emme vaadi, sillä kuka tahansa voi kehittyä huippumyyjäksi hyvän perehdytyksen, kannustavan työympäristön ja esimiesten jatkuvan tuen saattelemana. Lisäksi aloitteleva myyjä tarvitsee halun oppia ja kehittyä, avoimen mielen ja aimo annoksen asennetta. Me Novialla tarjoamme parhaat lähtövalmiudet uusille työntekijöille Myy Paremmin -koulutusohjelmamme avulla.

Myyntiosaaminen kasvaa kokemuksen kertyessä, mutta tärkeää on myös työyhteisön tuki. Novialla on samanaikaisesti käynnissä eri toimialojen myyntiprojekteja ja usean työntekijämme toimenkuva edellyttääkin joustavuutta ja kykyä hypätä myyntitehtävästä toiseen. Muut myyntineuvottelijat sekä tiiminvetäjät antavat tärkeitä vinkkejä sekä kannustavat jokapäiväisessä työssä. Varsinaisen aloituskoulutuksen hoitavat kokeneet konkarit, eli myyntipäällikkömme Marko sekä tiiminvetäjät.

 

uuden myyjän polku huippumyyjäksiMiten Novialla uuden työntekijän perehdytys tapahtuu käytännössä?

Myyntipäälikkömme Marko Höglund avaa koulutusprosessin etenemistä seuraavanlaisesti.

“Koulutuksen alussa käydään läpi koulutuksen rakenne eli mitä tulevat 2-3 päivää sisältävät. Tämän jälkeen perehdytään novialaisiin ja työpaikan arkeen Novian viiden arvon kautta. Tarkastelemme siis miten vastuu, asenne, laatu, osaaminen ja teho näkyvät kaikessa tekemisessämme. Tietenkin myös tutustuminen toimistoon ja sen ihmisiin on tärkeää, että työympäristö ja työkaverit tulevat tutuksi. Yhdessä katsotaan myös työsopimusasiat kuntoon.

Itse myyntikoulutuksessa mennään tarkemmin tuote- ja palvelutietämykseen sekä kerrotaan ja opetellaan, miten myyntiä käytännössä tehdään. Tekniikoiden ja perusasioiden läpikäynti on oleellista ja näitä harjoitellaan hyvin yhdessä ennen varsinaisia asiakaskontakteja. Myyntispiikit, järjestelmät ja myyntirungot on tärkeää hallita, jotta tekemiseen saa heti hieman varmuutta. Todellinen oppiminen kuitenkin alkaa vasta sitten, kun päästään keskustelemaan oikeasti asiakkaiden kanssa. Tässä vaiheessa on tiimiläisten ja esimiesten tuki tärkeää, jotta osataan ohjata oppiminen oikeille raiteille. Kehittyminen on jatkuvaa, sillä uudet ja erilaiset tilanteet asiakkaiden kanssa opettavat aina jotain uutta, mitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa.”

Novian Myy Paremmin -koulutuksessa panostetaan vuorovaikutukseen, eikä niinkään kouluttajan yksinpuheluun. Kaikki mahdolliset kokemukset myynnistä käydään yhdessä läpi niin että saadaan hyödynnettyä ne myös uudessa työtehtävässä. Alkuvaiheen myyntikoulutuksessa kerrotaan, mitkä ovat Novian toimintatavat, mutta kokemusten kertyessä ja onnistumisten kautta jokainen löytää sen oikean ja itselle luontevimman tavan myydä.

Jatkuva myynninohjaus takaa menestyksen

Kokeneillakin myyjillä tulee taatusti päiviä tai pidempiäkin jaksoja, jolloin myynti ei vain kulje. Tässä kohtaa tarvitaan esimiehen apua. Yleensä lyhyt kertaus myyntitekniikan tärkeimmistä kulmakivistä riittää. Pian myyjä itsekin huomaa, että ehkä joku osa-alue myyntikeskustelussa on jäänyt liian vähälle huomiolle. Tietenkin myynnin onnistumiseen vaikuttaa myös tekemisen määrä: mitä ahkerammin ottaa kontaktia asiakkaisiin, sitä enemmän voi saada kauppaa. Ehkä kuitenkin tärkeimpänä on varmistaa, että myyjän fiilis ja sitä kautta ilmaisu on kohdillaan. Asiakkaiden luottamus kun on huomattavasti helpompi ansaita, jos keskustelu on rentoa, positiivista sekä luontevaa ja asiakas kohdataan aidosti ihmisenä. On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitä asiakkaille sanoo, mutta vähintään yhtä tärkeää on se, miten sen sanoo.

Novialla on avoinna useita työpaikkoja, joissa omia myynti- ja vuorovaikutustaitoja pääsee todella kehittämään. Tutustu tarkemmin ja hae osaksi kannustavaa työyhteisöämme.

Avoimet työpaikat Jätä työhakemus

PS Lue Jonin (Vuoden Myyjä 2018) vinkit aloittelevalle myyntineuvottelijalle