Hyvä buukkauspalvelu – osa 2: Sujuva kumppanuus

Onnistunut buukkauskampanja on asioiden, henkilöiden ja teknologian yhteispelin tulos. Blogisarjan ensimmäisessä osassa käsittelin huolellisia alkuvalmisteluita, joiden ajattelen kuuluvan kategoriaan “asiat”. Tässä blogisarjan toisessa osassa tutkailen ihmisten välisen yhteistyön sujuvuutta. Kolmas osa pureutuu teknologiaan ja neljännessä blogissa pääosassa ovat jälleen ihmiset, tarkemmin sanoen buukkarit.

Minun kokemukseni mukaan sujuva yhteistyö ihmisten välillä perustuu muutamaan kulmakiveen:

  1. avoin tiedonkulku
  2. luottamus
  3. toimivat henkilökemiat
  4. halu onnistua

Tiedonkulku sopimuskumppaneiden välillä

Jo ennen, kuin buukkauskampanjasta tehdään varsinainen sopimus, alkaa tietoa liikkua toimeksiantajan ja buukkauskumppanin välillä. Yleensä jo alustavissa keskusteluissa käydään läpi toimeksiantajan liiketoimintaa, pallotellaan ajatuksia tulevan kampanjan kohderyhmästä ja keskustellaan buukkausprosessin eri toiminnoista. Tiedon kulkeminen molempiin suuntiin on perusta hyvin toimivalle yhteistyölle.

Kun yhteistyön aloittamisesta on sovittu, aletaan lyödä lukkoon yksityiskohtia ja tarpeellista informaatiota aletaan keräämään järjestelmällisemmin. Tässä vaiheessa myös buukkarit alkavat perehtyä tarvittavassa määrin toimeksiantajaan ja buukkattavaan tuotteeseen/palveluun.

Kun varsinainen soittotyö käynnistyy, buukkareille tulee käytännössä aina eteen lisäkysymyksiä ja tarkennettavia seikkoja, joihin vastauksia tarvitaan toimeksiantajalta. Jotta soittotyö ei lähtisi väärille raiteille heti alkuunsa, on oleellista, että toimeksiantaja on riittävän hyvin tavoitettavissa myös soittotyön ollessa käynnissä. Jo etukäteen kannattaa sopia, kuka toimeksiantajan edustajista on kontaktihenkilö buukkitiimin suuntaan.

Sisäinen tiedonkulku buukkitiimissä

Usein on järkevää sopia myös siitä, kuka buukkitiimistä toimii yhteyshenkilönä toimeksiantajan suuntaan. Hommat saadaan nopeasti sekaisin, jos jokainen buukkari kysyy omat lisäkysymyksensä toimeksiantajalta ja seuraavana päivänä toinen buukkari esittää samat kysymykset vain siksi, että ensimmäinen buukkari ei hoksannut kertoa saamaansa lisätietoa kollegalle. Yhteydenpidon keskittäminen ja tiedonkulun varmistaminen myös buukkitiimin sisällä vaikuttaa kampanjan sujuvuuteen ja tuloksiin.

Tiedonkulku ja avoimuus synnyttävät luottamuksen

Silloin, kun tieto kulkee kaikkien osapuolten välillä, kenenkään ei tarvitse arvailla, olettaa tai säveltää itse. Kun yhteistyön ilmapiiri on sellainen, että epäselvät asiat kysytään ja selvitetään heti, alkaa muodostua luottamusta kuin itsestään ja koko porukka puhaltaa yhteen hiileen. Parhaimmillaan syntyy fantastinen me-henki ja kaikki tuntevat olevansa osa yhtä myyntiorganisaatiota, jossa kaikilla on yhteinen tavoite.

Henkilökemiat

Aina, kun ihmiset lyöttäytyvät yhteen tiimiksi, joukkueeksi tai työporukaksi, on mukana eri tavoin käyttäytyviä ihmistyyppejä. Joskus ihmiset tulevat suunnattoman hyvin toimeen keskenään, mutta aina näin ei käy. Molemmilla tilanteilla on väistämättä vaikutusta tiimin tavoitteiden saavuttamiseen. Yhteyspäällikkömme Joel pohtii blogikirjoituksessaan erilaisia ihmistyyppejä ja käyttäytymismallien vaikutusta myyntitilanteisiin. Samoja oppeja kannattaa hyödyntää laajemminkin vaikkapa tiimissä, jossa tehdään töitä yhdessä. Joskus henkilöiden väliset kemiat johtavat siihen, että yhteistyötä ei saada toimimaan, vaikka käytännöllisesti katsoen mitään esteitä yhteistyölle ei olisikaan.

Motivaatio ja tavoitteet

Buukkauskampanjalle asetetaan yleensä jonkinlainen määrällinen tavoite. Vaikka tavoite on yhteinen, voi motivaatio sen saavuttamiseksi perustua eri asioihin. Toimeksiantaja haluaa kasvattaa yrityksensä liiketoimintaa ja parantaa myyntituloksia. Buukkausfirma haluaa myös varmistaa oman liiketoimintansa kehityksen ja onnistua taloudellisesti. Buukkaria motivoi halu kehittyä työssään, oppia uutta ja tienata hyvin. Vahva motivaatio synnyttää halun onnistua, jolloin kampanja innostaa, siihen sitoudutaan, siihen panostetaan ja parhaiden ratkaisujen etsimisen eteen jaksetaan nähdä vaivaa.

Parhaiten onnistuneet ja pisimpään kestäneet buukkauskumppanuudet ovat juuri tällaisia. Niitä muistellaan vielä aikojen päästäkin lämmöllä ja uusiin kampanjoihin pyritään saamaan sama fiilis sekä sujuva tekemisen ja onnistumisen meininki.

Ota meihin yhteyttä, niin tehdään yhdessä hyvä buukkauskampanja.

Blogisarjan osa 1 Lue referenssitarina